Szkolenia i coaching dla firm
i instytucji

Prowadzę indywidualne wsparcie coachingowe i (1-, 2- lub 4-dniowe) szkolenia dla pracowników firm i instytucji w zakresie zarządzania własną energią i stresem oraz konstruktywnej komunikacji i budowania relacji.

Zawsze przygotowuję szkolenie/proces coachingowy „skrojone na miarę”, dostosowane do potrzeb danej firmy/instytucji, ich możliwości czasowych i posiadanych środków.

Zawsze poprzedzam je spotkaniem, wywiadem lub ankietą, które mają na celu sprawdzenie rzeczywistych potrzeb uczestników lub założeń organizatora. Na tej podstawie przygotowuję dopasowany program wsparcia.

Wybrane korzyści ze szkolenia/ procesu coachingowego:

  1. Doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się z samym sobą, z klientami i współpracownikami.
  2. Praktyka budowania skutecznych komunikatów, wyrażania opinii i konstruowania empatycznej informacji zwrotnej.
  3. Doskonalenie umiejętności współpracy w zespole oraz osiągania założonych celów poprzez szukanie najlepszych dla wszystkich rozwiązań.
  4. Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i pokojowego rozwiązywania konfliktów.
  5. Rozwijanie umiejętności zarządzania własną energią i motywacją do pracy.

Zamów indywidualną ofertę: pracownia.empath@gmail.com lub 793 259 153.